Logo

Kommunikasjon - Nynorsk

Kommunikasjon for videregåande opplæring

Tele- og datakommunikasjon er – og kjem i endå større grad til å bli – eit viktig fagfelt innanfor industri og samfunnsliv. Utviklinga dei to siste tiåra kan kort og greitt omtalast som ein revolusjon.

 

2014 © Nettressurser fra Forlaget Vett&Viten All rights reserved.