Logo
Skriv ut denne siden

Fossilboka - fossiler i Oslofeltet

Etter at kambrosilurhavet trakk seg tilbake for mer enn 415 millioner år siden, har Norge blitt hevet og tært ned flere ganger. Selv om de fleste avsetningene har forvitret bort, finnes det mye godt bevart kambrosilur i det området som kalles Oslofeltet – fra Langesundsfjorden i sør til Toten og Ringsaker i nord.

 

2014 © Nettressurser fra Forlaget Vett&Viten All rights reserved.