Logo
Skriv ut denne siden

Undervisningsressurser for lærer

På nettressurser finner du som lærer undervisningsressurser til Forlagets bøker.

Registrer deg 
For å få tilgang til ressurser for lærer, må du registrere deg på det enkelte fagnettsted f.eks Automasjon. Gå til siden du ønsker å bruke og klikk registrer deg. For fagskolene/høgskolene kan en representant for elevene ev. bestille hele klasssesett hvis dette er avtalt. Vi sender brukernavn og passord på mail innen neste arbeidsdag.

 

2014 © Nettressurser fra Forlaget Vett&Viten All rights reserved.