• Velkommen til Forlaget Vett & Vitens digitale læreverk for dataelektroniker Vg3!

    Læreverket består av tekster, bilder, bildeserier, animasjoner, instruksjonsfilmer og mange ulike typer oppgaver som vi håper dere får nytte av.
  • I Norge er det

    Nkom (Norsk kommunikasjonsmyndighet)

    som står for tildeling av frekvenser.

    Klikk her for å se en film om dette.

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.