FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Grafisk bransje – utvikling og muligheter

Grafisk bransje – utvikling og muligheter


kr 198,00
Om boka Med denne boken ønsker vi å gi leseren en kortfattet oversikt over utviklingen av grafisk bransje fra Gutenbergs tid til i dag. Grafisk bransje har gjennom historien vært sentral i spredning av informasjon og kunnskap til alle, og på den måte bidratt til demo- kratiseringsprosessen og folkeopplysningen i verden. I tillegg gir boken leseren bedre innsikt i bransjens situasjon i dag, og hvordan utviklingen forventes å bli i årene som kommer.

Boken gir også en beskrivelse av utviklingen av de grafiske fag,  teknologiske gjennombrudd, og ikke minst hvordan markedet og grafisk  bransje har forandret seg i løpet av de siste tiår. Bransjen har  klart å tilpasse seg til de nye behov som oppstår i markedet. Spesielt gjelder dette de virksomhetene som påvirkes av internasjonalisering, digitaliseringsprosessen, Internett og elektronisk informasjonsformidling.

Arne Waagbø
har de siste 16 årene arbeidet som bransjekonsulent og bistått mange grafiske bedrifter med strategiutvikling, forretningsutvikling og omstilling. Han har også vært engasjert som bransjekonsulent både i Mediebedriftenes Landsforening og Visuell Kommunikasjon Norge. Han har deltatt i flere utviklingsprosjekter for bransjen og vært med å utvikle mellomlederkurset: «Fra fagmann til  leder». Waagbø har også vært faglærer for kandidater til mesterprøven innen grafiske fag.

ISBN 9788241205750, 978-82-412-0575-0
134 sider
2005